یکی از انواع دعاوی اعتراض شخص ثالث ، اعتراض شخص ثالث طاری است . به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، اعتراض ثالث طاری عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا در دادگاهی صادر شده و طرف دیگر برای اثبات ادعای خود در اثنای رسیدگی آن رای را به عنوان دلیل ابراز کرده است . مهلت اعتراض ثالث طاری بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی تعیین نشده است ؛ چرا که شخص ثالث در دعوایی که در آن حکم صادر شده است حضور نداشته است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اعتراض ثالث طاری و مهلت آن بر روی لینک زری کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/259/اعتراض-شخص-ثالث-طاری.html