مطابق قانون ، هر شخصی که فوت کند ، خویشاوندان وی از او ارث می برند . یکی از احکام تقسیم ارث ، ارثی است که زن از شوهر خود می برد . به نقل از سایت موضوعات حقوقی دینا ، سهم زن از ارث شوهر در صورتی که مرد فرزند داشته باشد یا نداشته باشد متفاوت است . سهم الارث زن از شوهر در صورتی که مرد فرزند داشته باشد ، یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول است . اما سهم زن از ارث شوهر که فرزند ندارد ، یک چهارم از اموال منقول و یک چهارم از قیمت اموال غیر منقول خواهد بود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ارث زن از شوهر بر روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/330/سهم-زن-از-ارث-شوهر.html